Kære medlem!


 

Har du lyst til at møde nordiske forfattere, kunstnere og musikere, og smage det nordiske køkken?


Så inviterer Rødding Højskole, i samarbejde med Foreningen NORDEN, for ottende gang til Nordisk kulturuge den  30. september – 6. oktober 2023.

 

”Lidt syd om Nordpolen ligger Norden, et ganske velanset sted på jorden”. Sådan skriver Benny Andersen i et digt, og stillet over for krig i Europa ser vi i dag endnu tydeligere, hvor vigtigt og værdifuldt det nordiske sammenhold er.


Det sammenhold skal vi værne om, men vi skal gøre mere end det. Hvorfor? Fordi det er væsentligt at søge vores rødder, når vi mærker rodløshed og rådvildhed, og set i lyset af det, der sker i Europa, er tiden inde til at styrke det nordiske samarbejde yderligere.


Den nordiske kulturuge vil derfor søge at kaste lys over vores fælles nordiske identitet, historie og kultur.

 

I virkeligheden står Norden på et stort og stærkt fjeld af værdifællesskaber. Ikke mindst vores demokratiforståelse har vakt opmærksomhed ude i verden. Der er lav magtdistance i de nordiske lande,

korruption er nærmest ikke eksisterende, ligestilling mellem kønnene vægtes højt, og det sociale sikkerhedsnet er stærkere i Norden end i mange andre lande.

 

Mød blandt andre forfatterne Einar Már Guðmundsson fra Island og Jóanes Nielsen fra Færøerne, professor i nordisk litteratur Ivy York Möller-Christensen, generalsekretær i Foreningen NORDEN Christian Lagoni, kok i det nordisk køkken Anita Kajhøj, professor og ekspert i mindretal Jørgen Kühl.

 

Og glæd dig desuden til filmaften med filmen ”Sameblod” og udflugt til Nordatlantisk Hus i Odense.

 

Tilmelding, program mm. - se højskolens hjemmeside:

https://www.rhskole.dk/korte_kurser/nordisk-kulturuge/

 

Hent folderen Nordisk Kulturuge her: 
https://foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2023/05/Nordisk-kulturuge-Brochure-2023.pdf

 

Med venlig hilsen

Foreningen NORDENSe med og deltag, når Karen Ellemann, generalsekretær for

Nordisk Ministerråd, og Lars Barfoed, Formand for Foreningen

NORDEN, tager temperaturen på det nordiske samarbejde.


Det sker mandag d. 15. maj fra kl. 16 til 17.

De er mangeårige folketingsmedlemmer og tidligere ministre fra Venstre og Konservative.


Nu har de forladt parti politik, men mødes i en fælles sag: Norden og det nordiske samarbejde.


På dagsordenen for deres samtale er udsigterne til et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden.


Mød dem i en direkte debatsamtale, hvor du som seer har mulighed for at stille spørgsmål og deltage i debatten.  

Samtalen bliver livestreamet på Foreningen NORDENs facebookside,
og kan ses mandag d- 15. maj fra kl. 16 til 17.

 Borgernes Europa Topmøde afholdes for 10. år på Christiansborg.
Lørdag den 22. april kl. 9.00 – 16.00.

I år arrangeres Topmødet i et samarbejde imellem Foreningen Norden og Forum for International Cooperation (FIC).

I dette års topmøde fokuseres der på udviklingen i Europa efter Ruslands invasion i Ukraine – og på den måde det europæiske samarbejde har ændret sig, men også de forandringer der er sket - og på vej til at ske - i Norden, mest konkret med at Finland nu er blevet medlem af NATO – og at Sverige forhåbentligt meget snart følger efter.


Men også på andre områder, hvor Norden står mere samlet i kontrast til udviklingen i andre europæiske regioner.

Indledere ved Topmødet vil være danske og nordiske politikere, Europa parlamentarikere og eksperter.

Arrangementet er åbent for alle interesserede og naturligvis ikke mindst medlemmer af Foreningen Norden og FIC.

Topmødet afholdes den 22. april 2023 kl. 9 - 16 på Christiansborg i Fællessalen.
Deltagelse i mødet samt frokost er gratis.


Tilmelding senest onsdag den 19. april.
Vi beklager den korte tilmeldingsfrist.Se programmet for Topmødet

Tilmelding her 

På gensyn

Med venlig hilsen

Christian Lagoni                       
Generalsekretær Foreningen Norden

Carsten Andersen
Direktør FICForeningen NORDENs formand, Lars Barfoed

har skrevet denne kommentar i anledning af en ny samarbejdsaftale,

som de nordiske flyvevåben netop har indgået:
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordiske luftvåben viser vejen


Krigen i Ukraine har bragt landene omkring Østersøen tættere sammen i et forsvar imod Rusland. Senest har cheferne for de fire nordiske flyvevåben indgået en aftale, som gør Finland, Norge, Sverige og Danmark til en ’en formidabel kraft’, som den norske flyvevåbenchef udtrykte det i Aftenposten. Landene vil råde over omkring 250 jagerfly, cirka det samme som Frankrig og Storbritannien lagt sammen.


Set fra et nordisk perspektiv er samarbejde på tværs af de nordiske landegrænser altid interessant, også selvom det sker på en tragisk baggrund som krigen mellem Ukraine og Rusland.


Men hvis vi ser den danske flyvevåbenschef Jan Dams udtalelser både i forsvarets pressemeddelelse og i medierne med civile øjne, åbner der sig gennemgribende muligheder for stordrift og samdrift i Norden.


Jan Dam siger blandt andet, at luftvåbnene gerne vil arbejde så tæt sammen i Norden, at de udefra bliver opfattet som én styrke, og han begrunder samarbejdet således: ’Antallet af jagerfly ændrer sig jo ikke, bare fordi vi arbejder sammen. Det er mere det, vi gør for at kunne udnytte dem i fællesskab – hvordan de kan indsættes mere effektivt sammen, så vi ikke flyver rundt ude i Østersøen og flytter os for hinanden, men samarbejder.’


Den begrundelse for et tættere nordisk samarbejde på ét felt, gør det indlysende at samarbejde tættere på andre områder. Det kan være transport, uddannelse, beredskab, miljø, sundhed – og sikkerhed i det hele taget.

Dette samarbejde har været Foreningen Nordens mission siden vi blev stiftet i 1919, og der er sket meget, ikke mindst siden den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen blev underskrevet i 1952, men bestemt ikke nok. Det står lysende klart, når man læser Jan Dams formulering om det integrerede nordiske flyvevåben, som vil betyde, at for eksempel svenskere kan flyve danske afvisningsmissioner eller omvendt, når russiske fly nærmer sig.

Læg især mærke til denne bemærkning fra den danske luftvåbenchef: ’I stedet for at vi konfronterer et fly ude i internationalt luftrum, og så gør svenskerne det fem minutter efter, kan vi aftale, at Sverige har opgaven i dag, og så har vi den i morgen.’


Mit sigte er at få både danske og nordiske politikere til at forstå rækkevidden og nytteværdien af nordisk samarbejde på stort set hele velfærdsområdet. Vi har så mange muligheder for at indløse gevinsterne af et bredt samarbejde, at det forekommer nærmest ubegribeligt, at vi ikke er nået længere.


Jeg håber, at luftvåbnenes konklusion kan være rettesnor for nordisk politisk samarbejde af en helt anden kaliber, end vi er vant til.


Vi har konstruktionen til udførelse klar i form af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Nu mangler vi bare en bred politisk erkendelse.


Jeg kan love, at der ikke bare er forbedring i kvalitet og effektivitet, men også besparelser ved at tænke nordisk samarbejde i et bredere perspektiv.

Foto: Norden.org


Sommerlejr 2023Nu er rammerne for den nordiske sommerlejr 2023 på plads, og vi i Foreningen NORDEN

Danmark ønsker med denne henvendelse at invitere alle medlemmer og andre interesserede,

til at sprede det glade budskab. Det vil nemlig være så herligt at se børn og unge fra alle de

nordiske lande i Hillerød til sommer!

Lejren finder sted den 26.- 30. juni 2023, og er for aldersgruppen 11-14 år.
Prisen er 3.000 DKK., og inkluderer alle aktiviteter, kost og logi for deltagerne.

Der er rejseledere fra hvert land, og Foreningen NORDEN sørger for en lejrleder. Det endelige antal rejseledere afhænger af, hvor mange børn, der tilmelder sig.

Her er link til tilmeldingsskema og en invitation.

Er der spørgsmål kan Foreningen NORDENs landskontor kontaktes gennem Christian Lagoni, christian.lagoni@foreningen-norden.dk

Vi håber på, og ser frem til at få samlet en masse nordiske børn og unge.
 
Venlig hilsen
Foreningen NORDENKære Nordiske venner.
 
Nu nærmer Nordens festdag sig – Nordens dag den 23. marts. I den forbindelse vil Foreningen NORDEN gerne tilbyde vores medlemmer og følgere nordiske oplevelse. Vores egen konference er totalt udsolgt, men vi vil berette om dagen og de mange synspunkter fra ministre, direktører, parlamentarikere mfl. via vores egne medier, både sociale og trykte. Vi har ligeledes rettet henvendelse til landets borgmestre om, at markere dagen ved at hejse flaget for Norden.
 
Dagen markeres desuden med forskellige tiltag både lokalt og nationalt. Lokalafdelinger over hele landet markerer dagen på forskellige måder – ved generalforsamlinger, fællesspisninger, koncerter, foredrag og meget andet.


Nationalt vil vi i Norge sende en samtale med de nordiske ambassadører, i Sverige afholde en Nordisk kulturaften og i Island, Finland og Danmark vil vi afholde konferencer om det nordiske samarbejde.
 
Vores projekter markerer også dagen gennem forskellige fysiske og online events, som du kan finde her: 

  • Nordjobb afholder et online seminar for unge om deres mulighed for at komme til et andet nordisk land og arbejde, møde nye venner og starte deres nordiske liv.

    Seminaret er online og kan findes her.

  • Norden i skolen afholder sammen med Nordisk Ministerråd møder mellem unge gymnasieelever og parlamentarikere fra forskellige nordiske lande. Gymnasieelever fra Gribskov gymnasium og Malmö Borgarskola vil besøge Nordens Hus om formiddagen, mens elever fra Danmark, Island, Norge og Sverige har er tilmeldt et online møde med 20 forskellige parlamentarikere efter middag. Her kan du, eller en lærer du kender nå at tilmelde sig endnu, kontakt blot undertegnede.

 
Vi har ydermere muligheden for at tilbyde dig en nordisk oplevelse hjemme i stuen, da vi streamer Finlands konference om Norden. Sproget vil være svensk, bortset fra en paneldebat, og du har derfor mulighed for at høre mere om vores finske naboers ønsker og syn på Norden på tærsklen af et valg og et fremtidigt NATO medlemskab.

Du finder mere om konferencen her.


 
Jeg håber at du, eller nogen du kender, kan få gavn af nogle af de mange arrangementer, og tænker nordiske tanker når vi alle fejrer nordens dag den 23. marts.
 
 
Med venlig hilsen
Christian Lagoni
Generalsekretær
Foreningen NORDEN
INDBYDELSE til konference:

Nordens dag - demokrati, medier og tech i et nordisk perspektiv


Vi kan noget særligt i Norden; politisk, økonomisk og kulturelt. Men også vores region oplever udfordringer i krydsfeltet mellem demokrati, medier og tech.


I anledning af Nordens Dag samler vi derfor en række nordiske aktører for at få deres perspektiv på:

  • Hvor gode er vi til at passe på vores demokratier, inddrage alle, sikre tilliden mellem mennesker og demokratisk bevidsthed?
  • Hvordan kan vi inddrage de unge i den demokratiske diskussion?
  • Hvilken betydning har de digitale platforme for vores demokratiske dannelse og deltagelse? 


Mød Minister for Nordisk samarbejde Louise Schack Elholm, Mr. Nordic Bertel Haarder, Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Karen Ellemann,


Rådsdirektør for Nordisk Råd Kristina Háfoss, MF Charlotte Broman Mølbæk, Ungdommens Nordisk Råds vicepræsident Anne Jensdatter,


DUFs næstformand Frederik Enevoldsen, Nordisk tænketank for Tech og Demokratis formand Tobias Bornakke,


Erhvervsjuridisk direktør i Erhvervsministeriet Brian Wessel, Nordicoms direktør Jonas Ohlsson, chef for IN/Lab hos Schibsted PhD Agnes Stenbom,


News Media Finlands Ismo Huhtanen, Bengt Ottosson, Futurist Sofie Hvitved, Google, Microsoft,
Formanden for Foreningen Norden Lars Barfoed og nordiske udgivere. 

 

Konferencen foregår den 23. marts 2023 kl. 13 - 16.30 i Fællessalen på Christiansborg.


Tilmelding og program: https://forms.gle/eewvSMSAjweabjKV6


Vh.  

Karen Rønde                             &                      Christian Lagoni

CEO DPCMO                                                       Generalsekreterær Foreningen NORDEN


Verdensmålsugen er årets topmøde om verdens vigtigste plan for mennesker og planet. Vi er midtvejs mod 2030 – men alt for langt fra at nå målene. Verdensmålsugen sætter Danmarks nye Folketing og samfundets beslutningstagere stævne for at kaste lys på de handlinger, omstillinger og investeringer, der skal til for at bringe os tættere på Verdensmålene.


Topmødet foregår på
Eigtveds Pakhus
Strandgade 25D, 1401 København K.
Onsdag den 1. februar 2023 kl. 11:00 – 14:00 


OG DU ER INVITERET !


Arrangementet er ganske gratis, og du kan både se med fysisk eller på livestream via Altingets Facebookside eller på Verdensmålsugens hjemmeside. 


Det eneste, du skal gøre, er at tilmelde dig begivenheden her:
https://www.altinget.dk/arena/verdensmaalsugen/the-nordic-region-accepting-the-challenge
 
Om Verdensmålsugen
Verdensmålsugen er årets topmøde om verdens vigtigste plan for mennesker og planet. 


På topmødets hjemmeside kan du læser mere og se hvem der sidder i Verdensmål-panelet og hvem der er Verdensmålsugens partnere.


Der er behov for at få sat mere fart på den samlede danske verdensmålsindsats. Derfor er   
2030-panelet, Global Compact Network Danmark, Altinget og Tænketanken Mandag Morgen gået sammen om at afholde Verdensmålsugen hvert år indtil 2030 - for at give samtalen om Verdensmålene et markant og forpligtende løft og sikre et både bredere og dybere engagement af politikere, virksomheder, organisationer og civilsamfund i Verdensmålene. 

Se Verdensmålsugens hjemmesideVerdensmålsugen 2023 (altinget.dk)
Se dagens program: Program Verdensmålsugen 2023 (altinget.dk)
 


USA forventer, at de europæiske lande selv kan håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer i Europa. Derfor er det mere oplagt end nogensinde at styrke samarbejdet i Norden, skriver Foreningen NORDENs formand, Lars Barfoed i Avisen Danmark.

Sats på Norden!
Af Lars Barfoed, formand for Foreningen NORDEN

Danmark har fået en ny regering, der på flere områder lægger op til at udvikle nye strategier. I en tid med mange store og nye udfordringer for vores samfund – men også nye muligheder, er det også helt nødvendigt at tænke nyt.

Og vi skal i en lang række sammenhænge tænke det internationale samarbejde ind i de nye strategier. Uanset om vi taler om klimakrisen, pres på biodiversiteten, sikkerhedspolitiske trusler, mangel på ressourcer på arbejdsmarkedet, eller risiko for svigtende energiforsyning, så er det udfordringer, vi ikke kan løse alene. Samarbejdet med andre ligesindede lande er helt afgørende. Her rummer det nordiske samarbejde et stort potentiale.

Naturligvis er det oplagt, at mange opgaver skal løses i et europæisk format, dvs. først og fremmest i EU samt i NATO i samarbejde med USA. Det skal prioriteres højt. Men omvendt må vi også erkende, at beslutningskraften i EU ikke altid er til stede til at løse problemerne i nødvendigt omfang. Samtidig står det mere og mere klart, at USA forventer, at de europæiske lande i stigende omfang selv kan håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer i Europa.

Derfor er det mere end nogensinde oplagt at styrke samarbejdet i Norden. De nordiske lande har historisk et stærkt fællesskab politisk, økonomisk og kulturelt. Vi har de samme værdier og har derfor let ved at tale os frem til fælles løsninger og politikker. Uden at bringe det i modsætning til andre internationale samarbejder som EU og NATO m.v. bør de nordiske lande i højere grad forpligte sig på et styrket nordisk samarbejde.

Tilsammen udgør Norden den 12. største økonomi i verden. Det giver et godt grundlag for, at vi kan udvikle vores samarbejde på en lang række områder for at blive både den mest integrerede, bæredygtige og konkurrencedygtige region i verden, som det er Nordisk Ministerråds erklærede målsætning. Men det er også en faktor, der rummer et stort potentiale både for eksport og politisk indflydelse i verden, hvis vi forstår at samarbejde om det.

Vi bør styrke den fælles infrastruktur i Norden og skabe endnu bedre muligheder for, at unge kan uddanne sig på kryds og tværs af de nordiske landegrænser. Tilsvarende bør det gøres endnu mere fleksibelt at flytte arbejdsplads i Norden.

I Foreningen NORDEN har vi kritiseret, at den tidligere regerings udenrigspolitiske strategi ikke med ét ord nævnte det nordiske samarbejde. Men nu øjner vi muligheden for, at samarbejdet med de andre nordiske lande får en helt ny og høj prioritet. Det fremgår nemlig af regeringsgrundlaget for den nye regering, at den i lyset af de massive forandringer, der er sket i det globale landskab vil ”lave en ny udenrigspolitisk strategi for, hvordan regeringen ønsker at varetage landets sikkerhedspolitiske, værdipolitiske og økonomiske interesser i verden”. Samtidig nævner regeringen meget direkte i regeringsgrundlaget, at udvidelsen af NATO med Finland og Sverige vil betyde, at Norden og Østersøregionen vil få en ny og særlig betydning i forsvars- og sikkerhedspolitikken. Derfor opfordrer Foreningen NORDEN regeringen til at give det nordiske samarbejde en central plads i en ny udenrigspolitisk strategi.

Der er gode grunde til at satse på Norden ikke bare i udenrigspolitikken; men også når det gælder f.eks. økonomi, energi, klima, uddannelser og infrastruktur. Man burde overveje en ny traktat mellem de nordiske lande, der i endnu højere grad end hidtil forpligter til et tæt samarbejde mellem de nordiske regeringer og parlamenter.


Foreningen NORDEN ønsker alle vore medlemmer og andre nordisk interesserede følgere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

2022 har budt på flere nye ting i Foreningen NORDEN. Vi tog afsked med den mangeårige generalsekretær Peter Jon Larsen, der efter 37 år i spidsen for foreningen besluttede sig for at gå på pension. 

Jeg blev udnævnt til afløser, og har gennem arbejdet med Foreningen lært mange medlemmer og nye samarbejdspartnere at kende. Vi har efterfølgende gjort vores landskontor yngre. Der er ansat en ung norsk kvinde som projektleder for Nordjobb, en ung islandsk kvinde som ansvarlig for sociale medier, en ung dansk studerende som organisationsassistent samt en kvindelig finsk volontør til at hjælpe med Nordjobb og andre spørgsmål på kontoret. Vi er altså gået fra et rent dansk kontor til et nordisk kontor, hvilket afspejler vores forening og samfundet generelt. 

Jeg glæder mig over udviklingen på landskontoret, og ser frem til 2023 hvor mange spændende nyheder venter. Vi glæder os til samarbejdet i det nye år og ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul og et lykke bringende nytår. 


Med venlig hilsen
Christian Lagoni

Generalsekretær
Foreningen NORDEN


Kære Nordiske venner 

Nu er den nye regering offentliggjort, og vi har fået en ny minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm (V). 


Louise har siddet i Folketinget siden 2007, og har en lang række af ordførerskaber bag sig, bla. ordfører på familie-, bolig-, folkeskole-, ligestilling-, kirke- og forbrugersikkerhedsområdet. Hun kommer dermed med stor politisk erfaring fra flere fagområder, som hun kan tage med sig ind i sit nye arbejde som Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde. 

Louises vej ind i politik er interessant. En bustur med Bertel Haarders hustru fra Ringsted til Sorø blev afgørende for karrierevalget. Hun mente nemlig, at Louise var ramt at den samme politiske ild, som Bertel og derfor burde stille op til Folketinget. I Foreningen NORDEN håber vi, at også Louise bliver ramt af den samme Nordiske ild som Bertel har kæmpet for i mange år - vi vil gøre vores for at tænde den. 
Hendes 15 års erfaring fra Christiansborg skal være med til at sikre, at hun balancerer tre forskellige resort områder som minister, hvilket vi i Foreningen NORDEN er fortrøstningsfulde for skal lykkes. 

Privat er Louise gift med Torsten Schack Pedersen (MF, V) som hun igennem mange år har besøgt de nordiske lande med. Derfor kender hun vores nordiske landes befolkninger ganske godt. I Foreningen NORDEN er vi glade for, at der kommer en minister for det nordiske samarbejde med politisk erfaring, og byder Louise varmt velkommen. 


Med venlig hilsen
Christian Lagoni

Generalsekretær
Foreningen NORDEN i DanmarkKære nordiske venner.Denne uges nyhedsbrev handler om vores finske venner og deres nationaldag den 6. december. For midt i juleforberedelserne i Danmark fejrer Finland at de i 1917 erklærede sig for uafhængige af Rusland. Dette markeres på flere forskellige måder og du kan hjemme fra stuen deltage i fejringen af vores venner mod nord.


En af måderne som befolkningen i Finland selv fejrer sin selvstændighed på, som vi kender det fra Danmark – er at de tænder to lys og sætter dem i vinduet om aftenen. Derefter tænder de fjernsynet og følger selvstændighedsballet fra præsidentens slot.


Foreningen NORDEN er repræsenteret ved ballet ved både den finske formand og generalsekretær, og du kan også følge med i fejringen via dette link, hvor sendingen kan ses på svensk. https://arenan.yle.fi/1-63757535
 
Musik og læsning
Hvis du er mere til lidt god musik kan du finde alt fra Sibelius Finlands hymne til den finske nationalsang Maamme laulu/Vårt land og videre til moderne popmusik – kort sagt, en finsk playliste der passer til den finske nationaldag. Playlisten kan tilgåes via Spotify, du kan her også finde navnene på kunstnere og sange og selv lave din egen playliste i en anden musiktjeneste.
 
Hvis du er mere til litterær fordybelse kan du tilgå Finlands nationalskjald, Johan Ludvig Runebergs samlede digte.
 
Mad
Men ingen fejring uden noget godt og spise. Vores finske venner fremhæver selv deres Kareliske pirogger. Brødrene Price var i 2019 i Finland, hvor de lavede forskellige retter blandt andet piroggerne her.

Med god mad, musik og en fælles TV oplevelse kan vi alle være med til i fællesskab at fejre Finlands nationaldag den 6. december.
 

Med venlig hilsen
Christian Lagoni

Generalsekretær


"I Foreningen NORDEN er vi stolte af at udvikle og drive platformen Norden I Skolen".

Sådan lød det fra Thomas Henriksen, der er kultur- og skolechef i Foreningerne Nordens Forbund, da han på Nationalmuseet i København præsenterede en række nye webbaserede tiltag for Norden i Skolen.

Norden I Skolen er med sine næsten 30.000 registrerede lærere Nordens største univers for undervisning i nabosprog og kultur. Dertil kommer, at hjemmesiden fungerer som en platform, hvor folkeskoleelever møder hinanden på tværs af hele Norden via venskabsklasser, Nordisk Skole, chat og meget mere.

Landsformand Lars Barfoed sagde ved åbningen af det nye website: ”Den nysgerrighed, der vækkes hos de unge gennem veltilrettelagte undervisningsmaterialer og engagerede voksne, øger interessen for mere viden om Norden og for at opleve Norden. Den gode undervisning med nordisk sigte styrker sammenholdet i Norden og lover godt for fremtiden.”

Lars Barfoed anerkendte ved samme lejlighed den store arbejdsindsats Thomas Henriksen og hans medarbejdere har lagt i udviklingen af platformen og han takkede de nye samarbejdspartnere, der gennem de næste år vil være med til at skabe nyt og relevant nordisk indhold for Nordens skoleelever.

De nye målgrupper på platformen glæder skolechef Thomas Henriksen: ”Vejen til nordisk samhørighed i skolen er målrettet fagområderne dansk/norsk/svensk, historie og samfundsfag i grundskolen og gymnasiale uddannelser, men også naturfagslærere vil kunne drage fordel af nye muligheder for nordisk perspektiv i undervisningen.”

Den nye platform er blevet til efter støtte fra A.P. Møller Fonden, der via sine nordiske donationer er med til at løfte nordisk samarbejde og folkeoplysning i Danmark. Et af de nye projekter på platformen er en NORDISK JULEKALENDER, der med sine 24 afsnit i forskellige sprog og små undervisningsopgaver vil løfte den nordiske ”hygge” ind i skolerne.

Hjemmesiden bliver lanceret i uge 48 så hvis du er blevet nysgerrig på at høre opleve findes hjemmesiden her: https://nordeniskolen.org/da/

Du kan dog allerede nu finde julekalenderen og forberede dig til 24 sjove og skæve afsnit via dette link https://beta.nordeniskolen.org/da/julekalender/

Foreningen NORDEN – nyhedsbrev juni 2022

SOMMERNYT FRA FORENINGEN NORDEN RIGTIG GLÆDELIG SOMMER.

JEG HAR FORNØJELSEN AF AT SKRIVE DENNE NYHED, SIDDENDE TIL MIDSOMMER, MED HØJ SOL OG TRÆERNE DER LET BRUSER I VINDEN – EN RIGTIG DANSK (ELLER NORDISK) SOMMER.

Der er sket rigtig meget de sidste par måneder, og jeg vil her forsøge at tage dig igennem lidt af det.

Folkemødet på Bornholm. Der har lige været afholdt Folkemøde på Bornholm og her deltog foreningen i forskellige møder, både formelle og uformelle. Vores landsformand Lars Barfoed deltog i en debat hos Nordisk Ministerråd hvor han debatterede de grænseløse nordiske uddannelsesmuligheder.

Repræsentantskabet sender udtalelse til udenrigsministeren. Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde sendte i maj en udtalelse til vores udenrigsminister og ministeren for nordisk samarbejde, hvor vi opfordrede til at udvide regeringens udenrigspolitiske strategi med et afsnit om Norden.

Udenrigsministeren er vendt tilbage på vores henvendelse og skriver blandt andet: Jeg er - ligesom jer - meget optaget af de markante udviklinger i Europa og Norden, som vi ser i disse måneder.

Han oplyser, at de nordiske og baltiske udenrigsministre løbende koordinere og drøfter aktuelle udenrigs- og sikkerhedspolitiske udfordringer. Regeringen ser desuden en stor værdi i Norden om mange vigtige dagsordener. Her nævner han den fælles vision om at gøre Norden til verdens mest integrerede og bæredygtige region, her arbejdes aktivt med grøn omstilling, kultur og globalt fremme af nordiske dagsordener, bl.a. gennem de nordiske landes ambassader.

Ministeren afslutter med at understrege, at det nordiske samarbejde bygger på et velfungerende civilsamfund, det skubber på den fælles nordiske dagsorden.

Vores fælles projekter i Norden. Nordjobb går sommeren i møde, hvor mange unge mennesker rejser til arbejde i forskellige dele af Norden og har sendt en hilsen til medlemmerne af Foreningen NORDEN. Se nedenfor.

Overskriften for Norden i Skolen er Udvikling! A.P. Møller fonden bevilligede et beløb til udvikling af vores skolesite, som over de næste år bliver tilført nyt materiale, nyt udseende, nye samarbejder og meget mere, der skal være med til at gøre det mere interessant for undervisere i skolen at arbejde med Norden i skolen.

Dette glæder mig meget, og jeg glæder mig til at følge med i udviklingen af vores fælles skoleprojekt.

Åland´s 100-års jubilæum. Lederen af Foreningerne Nordens Forbund Henrik Wilen har skrevet en blog om Åland og deres 100-års jubilæum.

Ferie på landskontoret. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at landskontoret er ferielukket fra d. 8. juli og til d.1 august.

Rigtig god sommer.

Med venlig hilsen Christian Lagoni, Generalsekretær

Foreningen NORDEN – nyhedsbrev maj 2022

Repræsentantskabsmøde, Nordjobb-ambassadør-uddannelse og meget mere

Kære medlem

Vi oplever i øjeblikket hvordan det nordiske samarbejde er på dagsordenen mange steder. Sverige og Finland har bl.a. søgt om optagelse i Nato, hvilket muliggør en helt unik situation for de nordiske lande for et nyt samarbejde om sikkerheds- og forsvarspolitik. I Foreningen NORDEN bidrager vi altid mere samarbejde med vores nordiske naboer.

Vi oplever også, hvordan A.P. Møller Fonden sidste år satte mange spændende nordiske projekter i gang, mange af projekterne taler ind i vores formål, og er nogle vi vil følge tæt. Du kan læse meget mere om nogle af projekterne i næste nummer af Nordiske.

Vi afholdt d 7. maj et vellykket repræsentantskabsmøde i København. Annette Lind bød velkommen med en meget inspirerende politisk tale. Historikeren Rasmus Glenthøj berettede om hans arbejde med bogen "Union eller Undergang".

Rasmus stiller gerne op til foredrag rundt i lokalafdelinger hvis nogen af jer skulle være interesserede.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Landstingssalen på Christiansborg, hvor deltagerne fik lov at være "Politikker for en dag" med stående buffet foran de mange portrætter af landets tidligere statsministre. Gunner Buck fra Mariagerfjord afdelingen deltog i mødet og udgav efterfølgende "NYT OM NORDEN".

hvor du kan læse meget mere om beslutningerne og oplevelsen.

Mine første 50 dage er gået som ny generalsekretær. Der har været travlt, meget travlt, både med nye og gamle ting. Vi arbejder på højtryk for at ramme nogle af de nye ideer ind som repræsentantskabet vedtog, meget mere om dette kommer i løbet af de næste måneder.

I kan ligeledes glæde jer til at høre mere om nye projekter der er i sin spæde fase. Vi arbejder sammen med de øvrige nationale foreninger sammen om spændende projekter for unge bl.a. et bæredygtighedskursus rettet mod nordjobbere i arbejde.

I sommeren 2022 sætter vi et ambassadør-projekt i gang som du kan læse meget mere om herunder. Ambitiøs Nordjobb-ambassadør-uddannelse har fået startskuddet!

Nordjobb og Nordisk Ministerråd har søsat en ny Nordjobb-ambassadør-uddannelse, som skal uddanne forhenværende Nordjobbere til at formidle deres erfaringer til andre unge. Uddannelsen er skabt med baggrund i visionen om, at Norden skal være verdens mest integrerede region i 2030 og projektet skal styrke områder som mobilitet, kulturel og sproglig udveksling i de nordiske lande.

Drømmen om nordisk fællesskab indenfor NATO og EU. Annette Lind (MF, S) erklærede sig som åbenlys nordist, da hun åbnede Foreningen Nordens repræsentantskabsmøde på Christiansborg i maj.

Og troen på, at nordisk samarbejde nytter, gik da også som en rød tråd gennem hendes i øvrigt globalt orienterede tale. Samspillet mellem Norden og den øvrige verden prægede en stor del af hendes tale til de næsten 100 repræsentanter for Foreningen Nordens lokalafdelinger og samarbejdende organisationer, som udgjorde repræsentantskabsmødet.

Nordisk uddannelsesministre styrker mobiliteten på uddannelsesområdet. I Foreningen NORDEN er vi glade for, at de nordiske ministre på området tager ansvar for, at vores studerende kan flytte deres uddannelser til et andet nordisk land. Deres 2030 vision påpeger netop at mobiliteten i Norden skal fremmes, og de studerende er et godt sted at starte.

Vi i Foreningen NORDEN bidrager selv via vores projekter Nordjobb og Norden i Skolen.

Nyt fra Generalsekretær fra FNF Henrik Wilen: Henrik Wilen har udgivet sin nyeste blog _Norden runt på 80 rader_ som du kan læse her:

NRK åbner for adgang til Foreningen NORDENs 100 års fejring i Norge. Lidt nordisk kultur da Foreningen NORDEN fejrede 100-års jubilæum i denne forestilling med blandt andre Elisabeth Andreassen, Solveig Kringlebotn, Robert Stoltenberg og Lise Fjeldstad.

Foreningen NORDEN, Christian Lagoni, generalsekretær

Del siden